Թափուր Աշխատատեղեր

Ծրագրի օգնական/ֆոնդհայթայթման պատասխանատու

ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի 3118, Հ. Սարգսյան փ., նրբանցք 3, տ.8
63
(+374 312) 5 72 01
https://caritas.raiser.global/#/vacancies/11
Աշխատանքի տեսակը`
Ծրագրի օգնական/ֆոնդհայթայթման պատասխանատու
Աշխատանքի պայմաններ՝
  Անհրաժեշտ հմտություններ`
   Խնդրահարույց ոլորտներ

   Ոլորտ

   Պետական` Մասնավոր՝

   Գործունեության ոլորտ

   Քանակը՝

   Կազմակերպություններ

   Քանակը՝